Algemene periodieke schenking aan een ANBI 

Met deze vorm van schenken, kun je gebruikmaken van een maximaal belastingvoordeel. In tegenstelling tot normale giften is deze schenking volledig aftrekbaar voor de inkomensbelasting (er geldt dus geen drempelbedrag). 

Om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel, schenk je een vast bedrag per jaar met een looptijd van minimaal 5 jaar. De ontvangende partij dient een ANBI-status te hebben, Stichting KiMG heeft deze status. 

Jouw fiscale voordeel is afhankelijk van je inkomen en de belastingschijf waarin je valt. 

Je hoeft voor periodieke schenkingen geen notariële akte op te laten maken. Er is alleen een overeenkomst tussen jou en Stichting KiMG nodig. Download de overeenkomst periodieke schenking belastingdienst voor jouw schenking.  

Een voorbeeld 

 

Je geeft 

€ 200,00 

Je krijgt terug van de belastingdienst (42%*) 

€ 84,00 

Je gift van netto € 200,00 kost je 

€ 116,00 

*Jouw belastingtarief is afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Stuur het ingevulde formulier naar: ……………………….