Stichting Kleine ingrepen, Mooie gevolgen

De mooie gevolgen van de kleine ingreep strekken zich uit over verschillende levensgebieden. Verandering op het ene gebied leidt weer tot veranderingen op het andere.  Door de inzet van KIMG krijgen mensen bijvoorbeeld weer vertrouwen in zichzelf en anderen, rust in het hoofd, meer structuur in hun dagelijks leven, een betere relatie met anderen en een groter netwerk. Met als gevolg dat mensen actiever worden, zich minder eenzaam voelen, minder (gezondheids) klachten hebben en soms zelf een positieve bijdrage gaan leveren aan het leven van anderen. 

KIMG foto overhandiging WestlandHart 2

Missie 

KIMG geeft (tijdelijk) kwetsbare mensen in het Westland een steuntje in de rug. De wens van de deelnemer staat daarbij centraal. 

Connie waaier

Visie 

KIMG werkt laagdrempelig, kleinschalig, vraaggericht en op maat, waarbij de wens van de deelnemer centraal staat. De samenwerking tussen de mensen zelf, de vrijwilligers en eventuele anderen leidt tot een positieve wending in het leven van de deelnemer. 

Hoe werken wij?

Organisaties in het Westland, zoals gemeente Westland, Vitis Welzijn en anderen melden deelnemers bij ons aan. 

De mensen geven aan dat zij een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ook zijn ze bereid, voor zover ze hiertoe in staat zijn, zelf de handen uit de mouwen te steken samen met onze vrijwilligers. 

Na aanmelding vindt er een intake gesprek plaats bij de deelnemer thuis. Waar de aanmelder, een van de projectleiders en de coördinator van KIMG bij zijn. KIMG werkt vraaggericht en dat betekent dat de wens van de deelnemer centraal staat. In dit gesprek wordt de wens in kaart gebracht, meegedacht en gekeken wat KIMG kan doen. De projectleider organiseert en begeleidt de werkzaamheden. Uiteraard in overleg met de deelnemer. 

 “Mijn vertrouwen is terug"

Een deelnemer