Privacy

Privacy beleid Stichting KIMG

Stichting KIMG hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar vrijwilligers, partners, gezinnen die een “kleine ingreep, met mooi gevolg” ondergaan en alle andere direct betrokkenen. Stichting KIMG gaat met grote zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en behandelt en beveiligt deze conform de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In het Privacy Statement van de Stichting KIMG kunt u lezen op welke manier wij dit doen en wat u rechten zijn. Indien nodig passen wij deze informatie aan volgens de eisen van de AVG.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Stichting KIMG
Verhoevenstraat 34
2291 RN Wateringen
W.M. Tangel
Algemeen Coördinator
telefoon: 06-2320 8268